Zonnepanelen zijn meer mogelijk in beschermd stadsgezicht

Zwolle wil meer mogelijkheden bieden om zonnepanelen en -collectoren op monumenten en in het beschermd stadsgezicht mogelijk te maken. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders, op verzoek van de gemeenteraad, nieuw beleid gemaakt. De nieuwe regels worden onderdeel van de Welstandsnota om ze te kunnen gebruiken bij toekomstige vergunningaanvragen.

Meer mogelijk
Het beschermd stadsgezicht bestaat uit de binnenstad van Zwolle en delen buiten de stadsgracht. Met de regels van nu mogen zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de Peperbus, het stadhuis, de Sassenpoort en vanuit Museum de Fundatie. Die regel vervalt, zo is het voorstel. Het nieuwe beleid levert een bijdrage aan duurzame opwek en aan het terugdringen van energiekosten van eigenaren van gebouwen in het beschermd stadsgezicht. Dankzij de evenwichtige balans blijven ook de unieke kwaliteiten van het beschermd stadsgezicht behouden. Daarom mogen zonnepanelen straks zeer beperkt zichtbaar zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied (zoals de straat) en moeten ze in dezelfde kleur als het dak zijn uitgevoerd. De regels voor monumenten worden ook aangepast.

Ter inzage
De nieuwe beleidslijn en de wijzigingen van de Welstandsnota liggen ter inzage van maandag 24 juli tot en met zondag 24 september. Dit is een langere inzagetermijn dan gebruikelijk, vanwege de zomervakantie. De stukken zijn zowel digitaal in te zien, via www.zwolle.nl/zonnepanelen als in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Het nieuwe beleid wordt in het najaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Doe nu mee met de zonnepaneelcampagne en de isolatiecampagne, wek energie op en bespaar energie

De Werkgroep Binnenstad Duurzaam start in samen­werking met Verbeter & Bespaar dit najaar de zonnepaneel- en isolatiecampagne. We bieden bewoners nu een gratis een energieadvies met wanneer de vraag er is een offerte aan van 1 van de deelnemende bedrijven.

ADVIES / OFFERTE

Vul gewoon het formulier hieronder in, of mail naar info@binnenstadduurzaam.nl.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Coos Timmermans van Verbeter & Bespaar. Tel: 0623976208.

Offerte zonnepanelen

Ik ontvang graag een advies/offerte voor zonnepanelen