Monumenten

Mensen die in huizen met een rijks- of gemeentelijke status wonen, zeggen vaak: “Ik hou van mijn huis, zowel van binnen als van buiten, maar het is een rampgebied voor duurzaamheid! Toch mag ik geen wijzigingen aanbrengen om de zaken te verbeteren.

Nou, zo erg is het niet. Er zijn verbeteringen mogelijk, vaak zeer kosteneffectief. Wij van Binnenstad Duurzaam proberen een overzicht te maken van de mogelijkheden, dus als je het geluk hebt om in één van die mooie huizen te wonen, vertel ons dan wat je hebt weten te bereiken. We zouden graag een werkgroep “Monumenten” oprichten om de problemen en oplossingen te inventariseren; overweeg alsjeblieft om mee te doen.